Wstęp

Teatr Dziewiątka i Kółko Żywego Słowa to zajęcia prowadzone przeze mnie w Szkole Podstawowej nr 9 w Katowicach. Wszystkie dzieci o zainteresowaniach humanistycznych mają możliwość poszerzania swojej wiedzy z języka polskiego oraz rozwijania talentów pisarskich, aktorskich i recytatorskich. W ramach zajęć uczniowie doskonalą umiejętności, które następnie prezentują na licznych konkursach, zajmując wysokie lokaty. Cieszę się z każdego osiągnięcia moich uczniów, dlatego przedstawiam je na stronach internetowych.

 

Serdecznie zapraszam do udziału w zajęciach w każdy czwartek na siódmej lekcji.

 

Danuta Prochalska – nauczyciel języka polskiego